Španělsko: kempování na divoko a nocování, pravidla

Španělsko: kempování na divoko a nocování, pravidla - Forjoy

Hned ze začátku je dobré si ujasnit pojmy. Výraz divoké kempování obvykle znamená spaní mimo určené místo. Ale tento termín není přesný, v obytném autě spíše častěji přespáváme v zaparkovaném voze (přenocování) a nemusíme přitom kempovat.

Pod pojmem kempování jsou zahrnuty tyto aktivity:

 • umístění židlí nebo stolů mimo vozidlo, tedy venku – týká se i slunečníků, grilů a podobného vybavení
 • roztažení markýzy
 • věšení prádla – na vůz nebo pomocí různě natažených šňůr
 • vypouštění vody
 • hlučné aktivity, nastartovaný motor
 • používání klínů či podpěr (pokud je však terén svažitý, je přípustné umístit klíny za kola, aby se váš obytný automobil nedal do pohybu)
 • otevřená okýnka přesahující obrys vozidla

Dalším důležitým pojmem je označení míst pro karavany. Německé označení stellplatz (štelplac) tak populární v Česku vám zde moc nepomůže, tato místa se nazývají Áreas de Autocaravanas či zkratkou AC, popřípadě Áreas de servicio para autocaravanas.

Co říkají zákony ve Španělsku?

Zákony o volném či divokém kempování ve Španělsku jsou složité a nelze tak jednou větou říci, zda je divoké kempování či přenocování dovoleno nebo ne. Potíž spočívá i v tom, že neexistuje jediná celostátní regulace, ale jednotlivé španělské regiony si tuto oblast upravuji po svém. Jejich ustanovení mají přednost před státními předpisy. Některé z nich jsou trochu volnější, jiné naopak velmi přísné.

Jako by ani to nestačilo, je nakonec na obcích , zda volné kempování či jen nocování mimo povolená místa povolí či zakážou  Získat přehled o předpisech regulující (divoké) kempování je tak téměř nemožné. A k dovršení všeho existují další předpisy pro přírodní rezervace nebo pobřežní oblasti. Na plážích nesmíte s vozidlem jezdit a kempování je zde obecně zakázáno.  Parkovat v těchto oblastech lze pouze na vyhrazených parkovacích místech.  Je pochopitelné, že přírodní parky a pláže mají zvláštní ochranu kvůli své vegetaci a zvířatům, která tam žijí.

S výjimkou výše uvedených rezervací a pobřežních oblastí lze ale zjednodušeně říci, že v celé zemi je legální zaparkovat (v souladu s dopravním značením či pravidly) , jíst a/nebo spát v obytném voze. Nesmíte však vykazovat žádnou činnost, která by se dala označit za kempování, viz seznam aktivit na začátku článku.

A co kempování jako takové?

Některé oblasti umožňují volné kempování za velmi specifických podmínek v odlehlých oblastech, jako jsou horské oblasti. Pokud chcete mít jistotu, je nejlepší se informovat u příslušné obce nebo místního sdružení cestovního ruchu a případně si vyřídit povolení .

V tomto španělském čliánku La Acampada Libre en España (https://conalforjas.com/acampada-libre-espana/) najdete mapu míst, kde je povoleno kempování zdarma . Tyto informace jsou bohužel dostupné pouze ve španělštině, ale překladač si s tím snad poradí. Jedná se o pozemky s určitým vybavením, odvozem odpadků, pitnou vodou a podobně. Na mapě najdete různé oblasti odlišené barvou:

 • Žlutá: Kempování je povoleno.
 • Modrá: volné přístřešky, kde přenocovat.

Předpisy po vybraných regionech

Níže je k nalezení seznam pravidel pro vybrané španělské regiony, ale zdaleka ne všechny. Informace jsou řazeny abecedně podle názvu regionu. Obecně lze uvést, že Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a Kantábrie patří teoreticky mezi „nejvstřícnější“ části (samozřejmě s omezeními) a naopak, Asturie, Madrid, La Rioja a Kastilie-La Mancha zase patří se svými předpis mezi nejpřísnější.

Andalusie

Divoké kempování je v Andalusii zakázáno, ale obytné vozy a obytné vozy spadají do jakési šedé, nejasné , zóny. Místní úprava totiž za kempování ve volné přírodě považuje „instalaci mobilních přístřešků, karavanů, stanů nebo jiných podobných prvků, které lze snadno přepravovat nebo demontovat mimo kempy“. U obytných aut tak není jasné, co je povoleno a co není povoleno, ze znění předpisu plyne, že i na oficiálních stáních mimo kempy se nesmí posádka chovat jako při kempování. Parkujte tedy jen na vyhrazených parkovištích, nejlépe přímo určených pro pro obytné vozy, a vyvarujte se chování, které vy šlo označit jako kempování.

Asturie

 Jakékoli přenocování v mobilním ubytování (stan, obytné auto, karavan) mimo místa k tomu určená je obecně zakázáno. V Asturii pak mohou obytné vozy a obytné vozy zůstat na určeném parkování až 48 hodin. Pro obytná auta jsou vyčleněna parkovací místa, takže je snadné najít místo k zaparkování.

Extremadura

Zde je zakázáno kempovat, pokud k tomu dal souhlas vlastník pozemku.

Galicie

V Galicii jsou obytné vozy a obytné vozy považovány za vozidla a jejich posádka tak může strávit noc na parkovištích, pokud tedy nevytahuje předměty mimo vozidlo a to nezabírá více než jedno místo. Existují však různá pravidla, jak dlouho můžete na každém místě zůstat, v závislosti na tom, ve které obci se nacházíte. Například v obci Porto do Son, jihozápadně od Santiaga de Compostela, můžete strávit maximálně jednu noc.

Kastilie-La Mancha

V Castilla-la Mancha mohou obytná vozidla zůstat na jednom parkovacím místě po dobu až 48 hodin.

Katalánsko

V Katalánsku může být obytné vozidlo zaparkováno na jednom místě po dobu maximálně 48 hodin. Toto pravidlo se nevztahuje na oficiální kempy či karavanová stání s odlišnými pravidly.

Madrid

Vyhláška 3/1993 z 28. ledna roku 1993 kempování zakazuje zakazuje …. „na celém území je volné kempování zakázáno“. I zde je tedy lepší se spolehnout na oficiální vyhrazená místa či kempy, popřípadě se chovat maximálně obezřetně.

Murcia

V Murcii mohou obytné vozy a obytné vozy zůstat na jednom parkovacím místě až 72 hodin.

Navarra

Navarra Tourism Board uvádí, že pobyty v karavanech by měly být „krátké a omezené“, ale nedefinují přesný počet nocí ani hodin.

Valencie

Ve Valencii zákon zakazuje divoké kempování a to včetně kempování s obytnými vozidly. Pokud však nekempujete, můžete své vozidlo zaparkovat a zůstat v něm přes noc, samozřejmě s dodržením předpisů pro parkování vozidel.

Tresty za divoké kempování ve Španělsku – pozor na přírodní rezervace a oheň

Příslušné sankce jsou stejně odlišné jako příslušné zákony. Za divoké kempování mohou být dle jednoho zdroje uděleny pokuty od € 30 do € 150.  V přírodní rezervaci ve Španělsku pak může být účtováno až € 600 na osobu!!!. Výše sankce v zásadě závisí mimo jiné na tom, jak závažné je vaše porušení nebo škoda s ním spojená. Jiné zdroje zase uvádí, že pokuty jsou v rozmezí € 60 až € 6 000, s tím, že jsou kolem €200300/osoba v případě použití stanu a od €150 do € 500 za vozidlo. V některých oblastech je pak pokuta €40 za každý čtvereční metr zabraný vozidlem.

Sankce jsou mnohem přísnější, pokud mimo místo k tomu určené rozděláte oheň. Za takové chování se sankce mnohonásobně zvyšují a mohou dosáhnout až úrovně několika tisíc eur. Zjednodušeně řešeno, divoké kempování a rozdělání romantického táboráku je obecně velmi špatný nápad a tato kombinace. může vyjít docela draho.

Jaká je skutečnost?

Převážná část karavanistů cestujících na divoko nemá v praxi vůbec žádné problémy, natož aby platili pokuty. Policie na případný prohřešek nejprve upozorní a eventuálně vyzve k odjezdu. Zákazy tedy existují a není o nich dobré zbytečně se silovými složkami v případě problému diskutovat. Je nutné vzít do úvahy, že tyto pozitivní zkušenosti pochází od karavanistů, kteří jsou si pravidel vědomi, neprovokují tím, že by se dopouštěli ve velké míře chování, které by šlo označit za kempování a rozhodně se nepokouší rozdělávat venkovní oheň mimo místa k tomu určená. Rozdělání ohně v přírodě by proto mělo být absolutní tabu. Dodržovaní pravidel na pobřeží a v rezervacích je pak samozřejmé a je také jasné, že například v sezóně na pobřeží jsou pravidla prosazovaná mnohem aktivněji než mimo sezonu.

Je proto důležité být stoprocentně ohleduplný a pokud možno nenápadný. Základním pravidlem je také nenechat po sobě žádné odpadky. Pokud nemáte na palubě záchod, tak svůj „poklad“ v případě nutnosti pořádně zakopejte včetně použitého toaletního papíru, nenechávejte jej jen tak ležet. Pokud máte v karavanu toaletu, můžete ji vylít na jednom z mnoha míst. Totéž platí samozřejmě pro šedou vodu.  Dobrý přehled servisních míst najdete na této španělské stránce: www.areasac.es (přímý odkaz na mapku zde).

Mapa míst a detail místa na stránkách areasac

Je divoké kempování ve Španělsku nebezpečné?

Ve Španělsku hrozí nebezpečí od jedovatých zvířat a samozřejmě lidí. Mnozí turisté se setkají zejména s tím druhým, vykradení auta je poměrně běžné Větší nebezpečí v tomto směru bývá větší ve velkých turistických oblastech než mimo cesty v přírodě. I v kempech se může stát, že se něco ukradne. Je dobré dát na svůj vnitřní pocit, ostatně tak jako všude jinde Pokud se na nějakém místě necítíte dobře, neměli byste tam zůstávat.

Taková malá zajímavost – vykradení obytného vozidla se často odehraje přes rozbité okno vozidla, na nedávanou příhodu na fb zareagoval i jeden z uživatelů. Nedaleko Valencie nabízí možnost opravy v servisu, výhodou je, že se dorozumíte česky a dostanete i doklady pro pojišťovnu: servis DasAuto ve vesnice Villalonga, na mapě zde.

Co se týká zvířat, ve Španělsku jsou různé více či méně jedovaté potvůrky k nim patří štíři, housenky, pavouci a hadi. Pokud tedy cestujete se stanem, měli byste se o tom trochu informovat. Vlci a medvědi se vyskytují v především v oblastech na severu, ale není moc pravděpodobné, že na ně narazíte.

Když nechcete do kempu ani na divoko

V případě, že nevyhledáváte ani kempy, a zároveň ani nechcete kempovat či nocovat na divoko, nabízí se ještě alternativa ve formě služby s názvem España Discovery – po zaplacení ročního poplatku ve výši cca €29 můžete využít k pobytu jedno z míst u místních drobných zemědělců, vinařů či výrobců lokálních pochutin zapojených do této služby. Je to jakási obdoba francouzské služby France Passion, zapojeno je přes dvě stovky subjektů.

Ve Španělsku také působí obdoba služby bezKempu, aktivní je zde především služba RoadSurfer, nabízející také zhruba dvě stovky pozemků či míst na stání u soukromých osob.

Důležité odkazy v kostce

 • Španělské centrála cestovního ruchuhttps://www.spain.info/ (bohužel není v češtině, ale mnoho informací v angličtině o španělských regionech a místech)
 • Přehled servisních míst a stání pro obytné vozy najdete na této španělské stránce: www.areasac.es
 • Cena pohonných hmot: například aplikace Fuel Flash (Android) a nebo ještě lépe, přímo na stránkách ministerstva, ze které všechny aplikace čerpají data: https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio

Závěr

Španělsko je oblíbenou turistickou destinací pro táborníky a některé jsou volně stojící nebo divoké kempování. Ačkoli bývá divoké kempování zakázáno, je přenocování často a široce tolerováno. Záleží však na regionu a štěstí. Kontroly se v posledních letech zpřísnily a jsou četnější , zejména na pobřežích , neboť příliv divokých táborníků do těchto oblastí se vymkl kontrole.  Jeden policista tak přimhouří oko, druhý zase nemusí.  Nejlepším doporučením je tak chovat se maximálně ohleduplně a v žádném případě nerozdělávat oheň.

Zdroje

Autor: Martin Štrimpfl

Vydělávejte pronájmem svého karavanu