Komunitní kempování v Německu

Komunitní kempování v Německu - Forjoy

Zajímavý koncept se objevuje u našich sousedů v Německu – spojuje budování obecních stání a kempování bez kempu.

 Obec místo budování nových, případně rozšiřování stávajících karavanových stání, u nás lidově nazývaných štelplacy, rozšíří nabídku o místa na soukromých pozemcích a nabídne společné servisní místo k použití všem. Všechna místa v oblasti jsou dostupná přes jednu aplikaci, zde to zajišťuje německá obdoba naší služby bezKempu s názvem Alpaca (blíže viz článek S lamou do Němec), pro nahodilé táborníky jsou pak místa vybavena cedulemi s QR kódem a platba je tak možná i z mobilního telefonu.

cedule s QR kodem pro placeni, zdroj Alpaca Camping

Lidé v oblasti, ať již majitelé pozemku či obec, tak získávají reálná data o využitelnosti míst, navíc jednotliví poskytovatelé pozemků nemusí řešit výstavbu likvidačních stanic pro odpady. Zde je nutné připomenout, že poskytnutí pozemku ke kempování je při splnění jednoduchých podmínek v Německu většinou legální, na rozdíl od České republiky.

První komunitou, která podobný koncept zvolila, byl Oberschwarzach (okres Schweinfurt) v Bavorsku, druhou komunitou je město Borgentreich.

Oberschwarzach

V oblasti je nabízeno 28 městských a 20 soukromých míst pro obytná auta. Místa jsou spíše menší a maximálně se zde potkají tři posádky – při troše štěstí tak budete mezi místními vinicemi úplně sami. Cena za noc se pohybuje mezi €8 až 15, zatím je k dispozici jen jedno servisní místo, ale tento rok bude zprovozněno další.
Obec zajišťuje i propagaci a láká na volnočasové aktivity. Je zde Keltská zážitková stezka, bukové lesy v okolí nabízí příležitost po turistiku i výšlapy na kole, ostatně v okolí je dost dobrých cyklostezek. Vše doplňuje bezplatný bike park a dětské hřiště, milovníkům vína se pak nabízí posezeni u půldruhé desítky místních vinařů.


pohled na nabízená místa, zdroj Alpaca Camping

Starosta Manfred Schötz je z nového turistického konceptu nadšený: „Před AlpacaCampingem jsme na našich vinicích a polích často nekontrolovaně kempovali ve volné přírodě. Od té doby, co AlpacaCamping v regionu začal na začátku roku u soukromých poskytovatelů, se tento problém téměř vyřešil sám. Nyní bychom rádi nabídku rozšířili o další obecní místa. Společně s naším orgánem ochrany přírody jsme hledali vhodné lokality pro naši komunitu.

Borgentreich

Zde se společné servisní místo teprve buduje, ale záměr je podobný jako v Oberschwarzachu. Nabízí se přes tři desítky míst, u každého z nich lze nalézt ceduli s QA kódem pro placení. Cenová struktura je také podobná. f

Město láká mimo jiné na svoji historii. Ve farním kostele St. Johannes uprostřed Borgentreichu jsou nyní největší historické varhany ve Vestfálsku . Naproti, v bývalé radnici, bylo v roce 1980 otevřeno první německé varhanní muzeum.  Borgentreich má také repliku lurdské jeskyně, která je oblíbeným poutním místem v regionu.

pohled na nabízená místa, zdroj Alpaca Camping

Představitelé města nijak nezakrývají, že jím inspirací byl Oberschwarzach. „Narazil jsem na článek o první německé kempingové komunitě v Oberschwarzachu, a tak jsem se dostal do povědomí AlpacaCamping,“ řekl Alexander Otto, předseda městského sdružení CDU. Možnost nabízet obecní parkovací místa online přes AlpacaCamping.de nakonec přesvědčila administrativu a zástupce v politických výborech.  „Zcela se obejdeme bez vysokých investic do platebních automatů a bariér. Místo toho si můžete rezervovat a zaplatit online,“ vysvětluje Alexander Otto. Pro spontánní návštěvníky kempu jsou na každém místě cedule s QR kódy, lze tak provádět i krátkodobé rezervace přímo na místě.
Přeměna stávajících ploch na stání znamená, že mimo jiné odpadá nutnost náročných prací a také se šetří suroviny a emise CO2 ze stavebních prací.

Zajímavost

Společnost Alpaca nabízí na svých stránkách i mapku servisních míst v Německu a Rakousku, seznam je dostupný na adrese https://www.alpacacamping.de/disposals

Závěr

Díky dobrému legislativnímu základu i otevřenosti místních samospráv dochází v Německu k rozvoji služeb pro karavanisty a i když i zde se najdou oblasti se zákazy, je celkově obecná atmosféra vstřícnější než v České republice. U nás chybí pořádný legislativní základ a podobné služby u nás funguji v šedé oblasti – k naší škodě. Společnost Alpaca sice i nadále rozvijí koncept podobný svým fungováním našemu českému bezkempu, to jest je vyžadována dopředu registrace a rezervace, nyní ale umožňuje i spontánní placené přenocování ve výše zmíněných komunitách . Ostatně, trochu se to podobá systému, který jsem popsal v článku Problémy se stáním obytných vozidel?, ale v něm jsem se zaměřil spíše na řešení problému s problémovými karavanisty, nikoliv primárně na zpoplatnění :-).

Na druhou stranu je nutné si ovšem uvědomit, že výsledkem může být i naprostá ztráta volného a bezplatného stání, tyto služby usnadňují zpoplatnění jakéhokoliv volného prostoru. I když je cenová úroveň nastavena zatím docela rozumně, tak to nemusí platit do budoucna a cena služeb může, a pravděpodobně bude, růst. Společnost Alpaca inkasuje za jedno přenocování poplatek nejméně tři eura, je zde tedy silná motivace tento placený koncept co nejvíce rozšířit.

Zdroje:

Autor: Martin Štrimpfl 

Vydělávejte pronájmem svého karavanu