Když se spojí síly, karavanisté z toho mají prospěch – první servisní místo pro obytné vozy u čerpací stanice v Česku

Když se spojí síly, karavanisté z toho mají prospěch – první servisní místo pro obytné vozy u čerpací stanice v Česku - Forjoy

Karavanistům obecně na cestách po Česku chybí možnost snadného provedení servisu, tedy možnost vypuštění odpadní vody, vylití WC kazety či doplnění vody. Takové služby bývají součástí karavanových stání, ale ani těch u nás zrovna moc není. Proto lze jen uvítat, pokud se spojí dva subjekty a společně vybudují servisní stanici pro karavanisty.

Právě takové místo vzniklo nedávno na dohled od Olomouce, mezi dálnicemi D46 a D35, v průmyslové zóně obce Hněvotín.

Ostatně čerpací stanice se pro takové účely přímo nabízí Takto vybavené čerpací stanice či multifunkční areály jsme si zvykli vídat především v karavanisticky vyspělejších zemích, časté jsou v Itálii, ale příkladem už může být i sousední Polsko. U nás se jedná pravděpodobně o první takto vybavenou multifunkční čerpací stanici. Navíc v těsné blízkosti je i prodejce obytných vozidel, s možností servisu pokud by byla potřeba pomoc na cestách.

Jak vyplývá z následujícího krátkého rozhovoru, není realizace podobného místa až tak obtížná, hlavní je dobrá vůle. Vyzpovídal jsem hlavní aktéry, pana Petra Sedláka z  ADRIA – Campers4U a také Jiřího Matyáše z SPRO, společnosti provozující Multipark U Hněvoty:

Co vás vedlo k vybudování servisní stanice?
Servisní místo je součástí areálu komplexních služeb pro motoristy Multipark U Hněvoty (čerpací stanice, bistro, bezkontaktní myčka včetně mytí podvozků, mytí disků kol, průmyslový vysavač, servisní místo pro karavany). V areálu působí také prodejce vozidel ADRIA – Campers4U, včetně půjčovny obytných automobilů, servisní místo tak slouží pro jeho potřeby, potřeby zákazníků i karavanisty obecně.

Kdo přišel s nápadem na vybudováné?
Nápad na zřízení servisního místa byl společný, od počátku byl očekáván přínos pro oba partnery i motoristickou veřejnost. Navíc společnost ADRIA – Campers4U Olomouc s.r.o. a majitel areálu, společnost SPRO s.r.o. provozují pár metrů od Multiparku servis pro obytná vozidla (bez omezení značek), pohyb obytných vozidel v této lokalitě je tedy dost velký.

Jak se hledalo místo/lokalita pro umístnění?
Od počátku bylo dáno, že servisní místo bude součástí bezkontaktní myčky v rámci areálu, což znamenalo i výrazné zjednodušení technických podmínek, jako je především připojení na kanalizaci a rozvody vody.

Proč se vybralo dnešní místo, co bylo rozhodující?
Umístění servisního místa jako součásti bezkontaktní myčky se nabízelo. Umožňuje pohodlný a bezpečný příjezd vozidel i větších rozměrů a zároveň využití i dalších služeb, jako je třeba vysavač, k dispozici jsou také nádoby na odpad (tříděný).

Vyžadovalo to nějaké povolení či souhlasy – úřadů či dalších institucí?
Servisní míst bylo součástí stavby bezkontaktní myčky a prošlo tak standardním stavebním řízením, stejně jako ostatní technologie.

Byly potřebné nějaké velké stavební úpravy, napojení na sítě apod.?
Nebyly. Připojení na kanalizaci a vodu bylo součástí stavby myčky a tudíž velmi jednoduché.

Jakou technologii a proč jste zvolili?
Prošli jsme si nabídky všech českých dodavatelů pro servisní místa a zvolili jsme pro náš účel nejvhodnější, tedy velmi jednoduchou a spolehlivou technologii. Neuvažovali jsme o servisním místu jako o placené službě, nepotřebovali jsme tedy žádné platební automaty a podobně. (poznámka: na místě najdete sloupek od společnosti AZP Brno)

Jaké byly náklady – na technologii, stavební úpravy a další?
Vzhledem ke stavebnímu spojení se stavbou bezkontaktní myčky došlo k navýšení ceny o několik desítek tisíc korun, zhruba do 70 tis kč.

Bylo možné využít nějakou formu veřejné podpory?
K servisnímu místu nebyla využita žádná forma veřejné podpory, jedná se o čistě soukromou investici.

Jak dlouho trvala realizace, od nápadu až po otevření?
Zhruba jeden rok.

Jaké jsou náklady na provoz?
Náklady na provoz servisního místa samostatně nesledujeme. Spotřeba vody, běžná údržba a čištění a náhrada poškozených či odcizených částí (vodovodní kohoutky, hadice) jistě něco stojí, hradí se společně s provozem celé myčky.

Kolik hradí uživatel?
Služba je pro uživatele bezplatná. Servisní místo umožňuje ekologické vypuštění odpadních vod, jak WC tak i šedé vody a doplnění užitkové vody, pochopitelně i oplach WC kazet (mimo období mrazu). Dobíjení elektrické energie není součástí služby, pokud by karavanista měl problémy s elektrickou energií, může se o pomoc obrátit na zastoupení ADRIA v areálu, případně na nedaleký servis pro obytná vozidla.

Je možný provoz v zimě, v teplotách pod nulou?
Výlevka odpadních vod je funkční nepřetržitě, přívod užitkové vody a oplach WC kazety jen v teplotách nad nulou. Provoz myčky a ostatní služby i přes zimu.

zdroj: ADRIA – Campers4U

Co si od místa slibujete? Co má přinést?
Místo je rozšířením služeb v rámci areálu, je službou pro karavanisty, kteří projíždějí kolem, využívají služeb prodejce ADRIA/SUN LIVING v Olomouci a také pro vlastní obytná vozidla obou společností, které za vznikem servisního místa stojí, neboť ve vedení obou společností působí nadšení karavanisté. Očekává se, že v rámci návštěvy servisního místa karavanisté využijí i další služby v rámci areálu, nejen myčku, ale i bistro, kde je možné nalézt možná až nečekaně kvalitní jídlo a občerstvení, a samozřejmě je také možné načerpat pohonné hmoty, většinou za nejvýhodnější ceny v rámci Olomouce a blízkého okolí. Společnost SPRO s.r.o. provozuje desítky osobních a nákladních vozidel, které také využívají služby firemní čerpací stanice, vysoká kvalita paliva je zaručena.

Je o místo zájem, je využívané?
Místo je pravidelně využívané.

Budovali byste jej znovu?
Servisní místo pro obytná vozidla je v rámci služeb, poskytovaných v rámci Multiparku U Hněvoty, zcela logickou službou. Navíc, vznik servisního místa v blízkosti autorizovaného prodejce obytných vozidel by měl být samozřejmostí, pokud to podmínky jen trochu umožňují. Jsme také rádi, že toto místo již je uvedeno v aktuálním přehledu karavanových stání a servisních míst Asociace kempování a karavaningu ČR pro rok 2023.

Po zkušenostech z provozu, dělali byste něco jinak, a pokud ano, co a jak?
Po zkušenostech s provozem servisního místa bychom pravděpodobně zvážili úpravu technologie i pro zimní provoz. Na druhou stranu je pochopitelně provoz obytných vozidel v zimě výrazně menší a v případě potřeby se karavanisté mohou vždy obrátit o pomoc na prodejce a servis obytných vozidel, který v areálu působí.

Závěr

Zřízení servisní stanice je jistě chvályhodný počin a snad brzy budou následovat tohoto příkladu další podobné areály či čerpací stanice. Pokud takové místo vznikne v rámci rekonstrukce, neznamená to ani podstatné zvýšení nákladů.

Historické území Moravy tak trochu ukazuje cestu pro celé Česko – vždyť ve Svitavách již před lety vzniklo první obecní karavanové stání u nás. A nyní i první servisní místo u čerpací stanice. Snad se nechají tímto příkladem inspirovat i další.

Odkazy:

Autor: Martin Štrimpfl

Vydělávejte pronájmem svého karavanu