Karavanisté na začátku roku 2024 – kolik nás je?

Karavanisté na začátku roku 2024 – kolik nás je? - Forjoy

Ministerstvo dopravy uvolnilo v první polovině ledna 2024 další data z registru vozidel a tak nastal čas podívat se na souhrnné přehledy registrovaných obytných vozidel.

Tip : přehled všech článků týkajících se statistiky a registrací obytných aut, včetně dat a souhrnů naleznete na stránce Statistiky.

Podrobnější údaje a statistická čísla poskytuje Asociace kempování a karavaningu ČR, z.s. (AKK ČR), na kterou je možné se pro jejich získání obrátit (info@akkcr.cz).

Rekordní rok 2023 pro obytná auta

V roce 2023 přibylo v registru vozidel České republiky celkem 3.103 obytných aut. To je hodnota naprosto rekordní a takto vysoký přírůstek překonal i doposud nejúspěšnější rok 2021 s 3.082 obytnými auty. Poklesl sice prodej nových obytných aut, ale stejně jako loňský rok, i tentokrát výpadek zcela zacelily dovozy ze zahraničí. Jejich podíl na přírůstku tak dosáhl již 46%, což je nejvíce za několik posledních let.

Je tedy patrné, že chuť cestovat obytným autem u nás nepolevuje. Vývoj překonává i mé opatrné odhady, pokud jsem odhadoval, že v roce 2023 dojde k prolomení hranice 27.500 vozidel, byl jsem zbytečně skeptický, ve skutečnosti počet výrazně přesáhl číslovku 28.000 a zastavil se na počtu 28.233 vozidel.

Obytné přívěsy bohužel na ústupu

Zatímco obytná auta přibývají rychlým tempem, opačný vývoj je u obytných přívěsů. Posledních pár let jejich počet neustále klesá, v letech 2015-2016 se zdálo, že jejich počet dosáhne alespoň číslovky 33.000, ale od té doby je vidět jen a jen pokles. V roce 2023 se tak jejich počet přiblížil k hranici 31.000 vozidel. Je zřejmé, že se Česká republika pravděpodobně již v tomto roce (2024) připojí k zemím, kde počet obytných aut v provozu převyšuje počet obytných přívěsů.

Rok 2024- poslední rok nadvlády přívěsů?

Jak již bylo zmíněno, je velmi pravděpodobné, že počet obytných automobilů překoná v tomto roce počet registrovaných obytných přívěsů. Stačí, aby přibylo 2.600 obytných aut a ubyly zhruba dvě stovky přívěsů. A pokud se to nestane tento rok, je jasné, že i tak to byl poslední rok převahy karavanů (přívěsů), v roce 2025 se obytná auta s velkou jistotou ujmou vedení. Ostatně pohled na tento graf je více než výmluvný:

Rok 2023 v kostce

  • celkový počet registrovaných vozidel: 59.277 (o 2.817 více jak na konci roku 2022), z toho:
    • 28.233 obytných aut (přírůstek +3.103 v porovnání s koncem roku 2022)
    • 31.044 obytných přívěsů (úbytek -286 v porovnání s koncem roku 2022 )
  • jako nových se zaregistrovalo
    • 1.663 obytných automobilů,
    • 583 obytných přívěsů.

Poznámka k prezentovaným datům

Veškerá data vychází z dat zpracovaných z podkladů poskytovaných Ministerstvem dopravy. Vzhledem k povaze i přesnosti dat nelze dojít ke zcela správným číslům a v prezentovaných datech tak může být i několikaprocentní chyba. Proces zpracovaní i interpretace dat se snažím průběžně zlepšovat, je tak možné, že dojde i zpětně k upřesnění některých čísel.

Závěr

Zájem o obytná vozidla zatím v České republice trvá a jejich počet neustále roste, zejména počet obytných aut. Snad to bude dostatečnou motivací pro výstavbu servisních míst a karavanových stání, kterých je stále nedostatek. Příležitost mají i provozovatelé kempů, z nárustu starších obytných aut z dovozu zase mohou těžit prodejci náhradních dílů či dodavatelé nových zařízení. Stejně jako na konci roku 2022, i nyní je více než patrné, že obliba tohoto způsobu trávení volného času roste a to navzdory vyšším cenám či horší dostupnosti vozidel.

Autor: Martin Štrimpfl

Vydělávejte pronájmem svého karavanu